Author Archives: admin

Warsztaty o tematyce antydyskryminacyjnej – projekt „RAZEM AKTYWNIEJ”

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia realizując projekt „RAZEM AKTYWNIEJ”  dofinansowywany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich prowadzi bezpłatne, otwarte warsztaty o tematyce antydyskryminacyjnej dla społeczności lokalnych na terenie kraju. Dostarczenie wiedzy medycznej, psychospołecznej i prawnej dotyczącej HIV/AIDS pomaga obalić…

Projekt „Razem Aktywniej!”

„Razem Aktywniej!” Zespół fundacji od wielu lat zbiera doświadczenia w pracy z osobami zakażonymi. Znaczna część naszych Klientów żyje w obawie przed ujawnieniem choroby. Dostrzegamy wyraźne braki w wiedzy społeczeństwa na temat HIV/AIDS, co wiąże się ze stygmatyzacją i odrzuceniem osób seropozytywnych. W odpowiedzi na to problematyczne…