Kampanie

HIVOKRYZJA

Projekt współfinansowany ze środków EOG w ramach Programu Obywatele dla Demokracjieog

hivokryzja hivocrisy

RAPORT

WYSTAWA ZDJĘĆ HIVOKRYZJA

TAK PRACOWALIŚMY


H JAK HIV

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia  zorganizowała  pierwszą w Polsce kampanię społeczną dotyczącą dyskryminacji dzieci zakażonych wirusem HIV. Większość kampanii dot. HIV realizowanych w Polsce w ostatnich 10 latach skierowana jest jedynie na przeciwdziałanie zakażeniu. Instytut Monitorowania Mediów (2012r.) sygnalizuje, że na popularnym portalu społecznościowym jakim jest facebook do 2012 roku nie było żadnych kampanii antydyskryminacyjnych na temat HIV zwracających uwagę na ten społeczny problem.Z badań oraz naszych obserwacji  i doświadczeń wynika, że osoby zakażone wirusem HIV są dyskryminowane i marginalizowane ze względu stygmatyzującą chorobę przewlekłą. HIV w Polsce kojarzony jest ze stylem życia z niemoralnym prowadzeniem się. Z obserwacji zespołu psychologicznego z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM w Warszawie wynika, że pacjenci, żyją w obawie, że ich diagnoza zostanie ujawniona, co znacznie utrudnia im funkcjonowanie, bądź całkowicie wyklucza z życia społecznego, sąsiedzkiego, zawodowego czy szkolnego. Pacjenci ukrywają swoją chorobę z lęku przed ostracyzmem społecznym. Ujawnienie choroby wiązałoby się z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania. Jak wynika z raportu „Seksualność Polaków 2011” pogarsza się wiedza Polaków o zakażeniu wirusem HIV , stajemy się też mniej tolerancyjni wobec osób żyjących z tym wirusem.

W odpowiedzi na powyższe dane stworzyliśmy kampanię, do uczestnictwa w której zaprosiliśmy dzieci. Grupa ta została wybrana z kilku powodów. Wiedza społeczeństwa dotycząca zakażenia opiera się na stereotypach dotyczących konkretnych grup, dlatego też chcemy zwrócić uwagę, że problem ten może dotknąć każdego, także dzieci. Głównym motywem kampanii jest zabawa co ma pokazać, że wirusem nie można zakazić się poprzez wspólne przebywanie, a wspólna zabawa nie stanowi zagrożenia. Zabawa jest metaforą codziennych kontaktów, w których inne wartości są ważne nie status serologiczny. W zabawie wszyscy jesteśmy równi, wszyscy powinniśmy mieć takie same prawa, te same reguły obowiązują każdego. Dyskryminacja, odrzucenie zakażonych dzieci przez ich rówieśników ze względu na nieprawdziwy przekaz dotyczący możliwości zakażenia w codziennych kontaktach bardzo silnie przekłada się na ich społeczne i emocjonalne funkcjonowanie.

Obejrzyj spot

NAPISALI O KAMPANII: