Wsparcie

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia od chwili założenia wspiera:

  • finansowanie etatów psychologów i pracownika socjalnego na oddziale Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, aby mali pacjenci oraz ich rodziny mieli stały dostęp do specjalistów,
  • wspomaga pacjentów Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego finansując lub dofinansowując zakup koniecznych suplementów diety, posiłków w placówkach szkolnych,
  • wspiera finansowo takie działania jak: rehabilitacja, niezbędne konsultacje dietetyczne, zajęcia sportowe.

Prowadzimy również działania terapeutyczne, zarówno indywidualne jak i grupowe, dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców.

Projekt Rodzina-na-Plus

Stałym naszym działaniem jest prowadzenie portalu rodzina-na-plus.pl oraz udzielanie wsparcia poprzez Poradnię On-Line, która jest prowadzona przy portalu rodzina na plus.

RAZEM PLUS seminaria dla osób żyjących z HIV/AIDS w Warszawie.

Studio Psychologii Zdrowia serdecznie zaprasza na cykl weekendowych Seminariów dla osób żyjących z HIV ich bliskich.
W roku 2015 odbędą się cztery seminaria o tematyce

  • Seminarium I Emocjonalność –  9 kwietnia 2016
  • Seminarium II Duchowość -14 maja 2016
  • Seminarium III Relacje – 8 października 2016
  • Seminarium IV Związki – 12 listopada 2016