Co robimy

Ze środków własnych Fundacja Studio Psychologii Zdrowia realizuje:

  • finansuje etaty psychologa i pracownika socjalnego na oddziale Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, aby mali pacjenci oraz ich rodziny mieli stały dostęp do specjalistów,
  • wspomaga pacjentów Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego finansując lub dofinansowując zakup koniecznych suplementów diety, posiłków w placówkach szkolnych,
  • wspiera finansowo takie działania jak: rehabilitacja, niezbędne konsultacje dietetyczne, zajęcia sportowe.

Prowadzimy również działania terapeutyczne, indywidualne jak i grupowe dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców.

Twoje małe dziecko dorasta, staje się niezależną osobą, zaczyna chodzić własnymi ścieżkami i szuka sposobów na wyrażenie siebie. Okres dojrzewania młodego człowieka to trudny czas dla rodziny, możesz go śmiało przejść, tylko musisz wiedzieć jak. Jeśli nie wiesz, co się dzieje z Twoim dzieckiem, jeśli od jakiegoś czasu źle się uczy, ciągle siedzi przy komputerze, bądź są inne sygnały które Cię niepokoją – zachęcamy do kontaktu z Nami drogą mailową na adres fundacjaspz@gmail.com.

Zaufali nam, czyli  nasze projekty finansowane ze środków publicznych:

2016

„Tornado zagrożeń-świadomy rodzic i świadomy nastolatek”

Projekt jest kontynuacją projektu „Tornado zagrożeń – świadomy rodzic” realizowanego w 2015 roku. Został poszerzony o działania dla uczniów, nastolatków i nauczycieli.

Celem realizowanego przez nas projektu „Tornado zagrożeń-świadomy rodzic i świadomy nastolatek” finansowanego przez M. St. Warszawa – Dzielnicę Ursynów, jest edukacja poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu tematyki związanej z uzależnieniami (z naciskiem na uzależnienia behawioralne) i zachowaniami ryzykownymi, czyli takimi, które niosą negatywne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego nastolatka oraz jego otoczenia społecznego, a także prowadzą do stygmatyzacji społecznej i wykluczenia społecznego rodzin.

Projekt kierujemy do rodziców/opiekunów, nauczycieli, uczniów a także młodzieży.

Część projektu skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obejmuje warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne nt. radzenia sobie ze stresem, zaburzeń odżywiania się, przemocy i komunikacji. Zainteresowaną młodzież zapraszamy do udziału w rozwijającym cyklu zajęć „Świadomy nastolatek”.

Program skierowany jest

  • do rodziców/opiekunów, którzy poprzez podnoszenie swojej wiedzy i kompetencji rodzicielskich chcą zapobiec rozwinięciu się u swoich dzieci uzależnień lub dowiedzieć się, jak budować bezpieczną relacje z dzieckiem będącym w szkole podstawowej oraz w gimnazjum, a także jak wychwytywać sygnały świadczące o tym, że dziecko ma problem.
  • Do młodzieży, która poprzez udział w warsztatach chce rozwijać swoje kompetencje społeczne,
  • a także do nauczycieli chcących wdrożyć profilaktykę zaburzeń odżywiania się na terenie szkoły.

W ramach projektu zapraszamy rodziców/ opiekunów, nauczycieli a także młodzież do udziału w wykładach, warsztatach i konsultacjach indywidualnych.


2015

„Rodzina na Plus”

Seminaria skierowane do osób żyjących z HIV.Projekt realizowany w partnerstwie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy


eogorg

„Bezpiecznik”

Wsparcie terapeutyczne dla osób świadczących usługi seksualne. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy. Europejski Obszar Gospodarczy.
W ramach Projektu Bezpiecznik udzielamy nieodpłatnych konsultacji psychologicznych dla osób świadczących usługi seksualne.


logoBeznazwy-1

„Alternatywnie Aktywnie”

Profilaktyka uzależnienia od Internetu wśród młodzieży gimnazjalnej. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Teatrem Praktycznym www.teatrpraktyczny.pl, Studio Skit, www.facebook.com/StudioSkit i Studio K 24, www.facebook.com/studiok24.


hivokryzjaeog

„Hivokryzja”

Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób zakażonych wirusem HIV. Europejski Obszar Gospodarczy.
www.hivokryzja.pl
www.hivicrisy.com

Patroni:

logo-nowickalogo-kcdalogo-rdctecza-studioz-czarne-na-lewo

Partnerzy:

logo-immlogo_janssenlogo-ateneum


 

Tornado

„Tornado zagrożeń-świadomy rodzic”

Celem realizowanego przez nas projektu „Tornado zagrożeń-świadomy rodzic”, współfinansowanego przez M. St. Warszawa – Dzielnicę Ursynów, jest edukacja rodziców i opiekunów poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu tematyki związanej z uzależnieniami (z naciskiem na uzależnienia behawioralne) i zachowaniami ryzykownymi, czyli takimi, które niosą negatywne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego nastolatka oraz jego otoczenia społecznego, a także prowadzą do stygmatyzacji społecznej i wykluczenia społecznego rodzin.

Program skierowany jest do rodziców, którzy poprzez podnoszenie swojej wiedzy i kompetencji rodzicielskich chcą zapobiec rozwinięciu się u swoich dzieci uzależnień lub dowiedzieć się, jak budować bezpieczną relacje z dzieckiem będącym w szkole podstawowej oraz w gimnazjum, a także jak wychwytywać sygnały świadczące o tym, że dziecko ma problem. W ramach projektu zapraszamy rodziców i opiekunów do udziału w wykładach, warsztatach i konsultacjach indywidualnych. Mamy nadzieję, że projekt będzie początkiem wielu innych działań profilaktycznych na terenie dzielnicy.

2014

logo_fsb_600x600logoLogo_PFDiM

„Rodzina na Plus”

Celem realizowanego przez nas projektu Rodzina na Plus jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z dziećmi zakażonymi wirusem HIV. Pomysł powstał w oparciu o diagnozę potrzeb dzieci z HIV i ich rodzin wypracowaną na podstawie naszych doświadczeń w pracy z rodzinami będącymi pod opieką Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM. Planujemy przeprowadzić warsztaty edukacyjne, udzielać wsparcia psychologicznego, utworzyć grupy samopomocowe a także nawiązać współpracę z mentorem. Bardzo istotnym dla nas działaniem jest stworzenie portalu internetowego z poradnią on-line, który będzie platformą komunikacyjną umożliwiającą otrzymanie specjalistycznego wsparcia bez względu na miejsce zamieszkania. Zależy nam na zwiększeniu dostępności pomocy osobom z HIV i ich rodzinom na terenie całego kraju. Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do znacznego podniesienia jakości życia osób z HIV.

„Razem Aktywniej!”

fio_logo

W ramach projektu Fundacja Studio Psychologii Zdrowia planuje przeprowadzić cykl otwartych wykładów dla społeczności lokalnych, w których zamieszkują rodziny z problemem HIV na temat marginalizacji społecznej w tym problematyki życia z choroba przewlekła w celu obalenia stereotypów, ukazania konsekwencji stygmatyzacji oraz zminimalizowania obaw przez kontaktem z osobami zakażonymi a także uwrażliwienie na problem. Istotnym komponentem wykładów będzie ukazanie korzyści obywatelskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz propagowanie idei wolontariatu.

Ponadto planowana jest realizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych połączone z nauka jazdy konno.

Innowacyjność  działań Fundacji Studio Psychologii Zdrowia polega na włączeniu w proces integracji społecznej wszystkich członków rodziny, podmiotu leczniczego mające dane dziecko w opiece medycznej i społeczność lokalną z której dana rodzina pochodzi.

Sprawozdanie z wyjazdu wakacyjnego – obóz letni w Stajni „Chrapka” – sierpień 2014 >>

2013

MCPS2520LOGO

„Wiedza = Skuteczność II”

Kontynuacja projektu „Wiedza = Skuteczność”. Fundacja po raz drugi dostała dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

„Pozytywnie”

Projekt ma na celu objęcie 20 pacjentów Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM, żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS, działaniami umożliwiającymi reintegrację społeczną w taki sposób, aby choroba nie powodowała obniżenia jakości ich życia. Ideą projektu jest odbudowywanie oraz umocnienie u osób objętych zadaniem umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w środowisku, a także osiągnięcie wyższego stopnia satysfakcji z życia dzięki zaspokajaniu potrzeb zarówno niższego jak i wyższego rzędu.

Pierwszym etapem projektu jest przygotowanie przez psychologów i pracownika socjalnego planu pomocy wybranym pacjentom i ich rodzinom w oparciu o specyficzne potrzeby danego odbiorcy.

Drugim etapem realizacji zadania będzie nawiązanie współpracy z poradnią dietetyczną, gabinetem rehabilitacyjnym, placówkami edukacyjnymi oraz obiektami rekreacyjno-sportowymi, gdzie 20 małych Pacjentów korzystało z różnych form aktywności przez 6 miesięcy.

2012

MCPS2520LOGO

„Wiedza = Skuteczność”

Projekt adresowany do osób realizujących zadania profilaktyczne, m. in. nauczycieli, kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych, policjantów z wydziałów prewencji, funkcjonariuszy straży miejskiej, lekarzy pierwszego kontaktu, pielęgniarek i kuratorów. Celem projektu było zdobycie przez adresatów specjalistycznej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, co przełożyło się na zwiększenie skuteczności realizowanych przez odbiorców programów profilaktycznych. Projekt obejmował serię szkoleń oraz opracowanie zestawu materiałów edukacyjnych.

„Program podnoszenia kwalifikacji zawodowych”

Program przeznaczony dla osób bezdomnych i/lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, przebywających w ośrodkach terapii uzależnień.  Projekt ukierunkowany był na podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników z zakresu umiejętności koniecznych do skutecznego i efektywnego poszukiwania pracy, w tym obsługi komputera.

Projekt obejmował m. in.: konsultacje z opiekunem programu dot. kompetencji zawodowych, diagnozę psychologiczną pod kątem wykonywania określonych typów pracy, szkolenia i stypendia dla uczestników na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2011

fio_logo

„Młody Wolontariusz”

Celem projektu była promocja idei wolontariatu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez udział w szkoleniach i realizację projektów na rzecz adresatów działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Ponadto celem było zwiększenie wiedzy przedstawicieli NGO’sów na temat możliwości korzystania z usług wolontariackich.

W szkoleniach dla młodzieży uczestniczyło 228 gimnazjalistów z Warszawy i Pruszkowa. Ponadto przeprowadzono 5 szkoleń „Wolontariat w 100%” dla pięciu organizacji pozarządowych (20 uczestników). W działania wolontariackie zaangażowało się 23 uczniów, którzy realizowali projekty na rzecz organizacji pozarządowych. Każdy uczeń realizował jeden projekt pod opieką wyznaczonego opiekuna i uczestniczył w dodatkowym szkoleniu „Jak zostać dobrym wolontariuszem?”.