Fotorelacja ze szkolenia Uzależnienia Behawioralne – Państwowej Straży Pożarnej

Psychologowie i kapelani Państwowej Straży Pożarnej (łącznie 35 osób) spotkali się na trzydniowym szkoleniu poświęconym tematyce uzależnień behawioralnych, a w szczególności uzależnieniom od gier hazardowych. Warsztaty wpisują się w działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób, określone w ustawie o zdrowiu publicznym. Uzależnienie behawioralne,…