Fundacja Studio Psychologii Zdrowia
ul. Zachodnia 5
05-800 Pruszków

tel. 500 153 783; 512 151 232,
e-mail: fundacjaspz@gmail.com

Numer rachunku bankowego:
28 1440 1101 0000 0000 1075 9347

OPPok.indd
Fundacja Studio Psychologii Zdrowia
posiada status organizacji pożytku publicznego.