FILIP PIEROWSKI

psycholog w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, obecnie odbywa staż w Dziennym Ośrodku Leczenia Uzależnień VICTI gdzie prowadzi terapię grupową i indywidualną z pacjentami uzależnionymi od środków psychoaktywnych. Pracuje także w Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym 801 108 108 przy Centrum Onkologii w Warszawie.

Pełni funkcję sądowego kuratora społecznego. Ukończył psychologię ze specjalnością psychologia sądowa i penitencjarna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swoim doświadczeniu zawodowym ma pracę w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce oraz w Społecznej Szkole Podstawowej Integracyjnej STO nr 100 w Warszawie. Członek Rady Fundacji Przygoda z Edukacją, był streetworkerem podczas realizacji projektu OPS Targówek „Aktywny Targówek”, współpracował ze Stowarzyszeniem MONAR przy projekcie profilaktycznym gdzie był trenerem prowadzącym zajęcia z zakresu m.in umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem, asertywności oraz zagrożeń i konsekwencji związanych z uzależnieniami a także form pomocy. Prowadził warsztaty dla różnych grup zawodowych dotyczące działania substancji psychoaktywnych, leczenia uzależnień i regulacji prawnych związanych z tą tematyką. Od wielu lat pracuje jako wychowawca kolonijny na obozach socjoterapeutycznych z młodzieżą oraz rodzinami zastępczymi. Posiada przygotowanie pedagogiczne.