Ze środków własnych Fundacja Studio Psychologii Zdrowia realizuje:

  • warsztaty i wykłady dla rodziców i specjalistów dotyczące profilaktyki, rozpoznawania i leczenia zaburzeń odżywiania się;
  • terapię dzieci i młodzieży chorującej na zaburzenia odżywiania się;
  • spotkania indywidualne dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży chorującej na zaburzenia odżywiania się;
  • grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla osób chorujących;
  • warsztaty profilaktyczne w szkołach;

Koordynator projektu: Katarzyna Góźdź
kontakt: zaburzeniaodzywianiaED@gmail.com tel: 793 559 419 lub 533 300 401