ALTERNATYWNIE AKTYWNIE!

Serdecznie zapraszamy Państwa szkołę do udziału w programie profilaktycznym ALTERNATYWNIE AKTYWNIE!

Program skierowany jest do uczniów klas I szkół gimnazjalnych oraz Ich rodziców. Głównym celem programu jest promowanie alternatywnych do przebywania w Sieci sposobów spędzania wolnego czasu oraz zachęcenie młodych ludzi do zmiany zachowań w kierunku racjonalnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Tematyka zajęć będzie obejmowała:

  • problematykę nadużywania Internetu;
  • komunikację;
  • asertywność;
  • rozwiązywania problemów dorastania, określania celów;
  • budowanie pozytywnego obrazu siebie;
  • organizację czasu wolnego.

Zajęcia będą prowadzone w szkole w ramach zajęć lekcyjnych. Wybrana klasa będzie uczestniczyła w 6 spotkaniach trwających 2 godziny dydaktyczne. Projektem będą objęci również rodzice, dla których został opracowany 4 godzinny warsztat dotyczący tematyki nadużywania Internetu.

Ponadto w ramach programu planowane są dodatkowe zajęcia muzyczne, teatralne oraz aerograficzne skierowane do młodzieży szczególnie zagrożonej problematyką uzależnienia. Grupa zostanie wybrana po konsultacji z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcą. Zajęcia dodatkowe będą odbywać się w siedzibie Fundacji Studio Psychologii Zdrowia, ul.Ogrodowa 1A lok. 1 oraz w Studiu SKIT ul. Kopernika 36\40 w Warszawie.

Projekt zakończy się wydarzeniem artystycznym podczas którego młodzież zaprezentuje napisane przez siebie utwory muzyczne, spektakl teatralny oraz wystawi prace aerograficze.

Trenerzy realizujący zajęcia to wysoko wykwalifikowani psycholodzy, pedagodzy, oraz specjaliści terapii uzależnień.

Projekt będzie realizowany od lutego do grudnia 2016

Nasi trenerzy dołożą starań aby grafik zajęć dostosować do Państwa oczekiwań

Realizatorzy Projektu: