Ze środków własnych Fundacja Studio Psychologii Zdrowia realizuje:

 • finansuje etaty psychologa i pracownika socjalnego na oddziale Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, aby mali pacjenci oraz ich rodziny mieli stały dostęp do specjalistów,
 • wspomaga pacjentów Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego finansując lub dofinansowując zakup koniecznych suplementów diety, posiłków w placówkach szkolnych,
 • wspiera finansowo takie działania jak: rehabilitacja, niezbędne konsultacje dietetyczne, zajęcia sportowe.

Prowadzimy również działania terapeutyczne, indywidualne jak i grupowe dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców.

Twoje małe dziecko dorasta, staje się niezależną osobą, zaczyna chodzić własnymi ścieżkami i szuka sposobów na wyrażenie siebie. Okres dojrzewania młodego człowieka to trudny czas dla rodziny, możesz go śmiało przejść, tylko musisz wiedzieć jak. Jeśli nie wiesz, co się dzieje z Twoim dzieckiem, jeśli od jakiegoś czasu źle się uczy, ciągle siedzi przy komputerze, bądź są inne sygnały które Cię niepokoją – zachęcamy do kontaktu z Nami drogą mailową na adres fundacjaspz@gmail.com.

 

Zaufali nam, czyli nasze projekty finansowane ze środków publicznych:

2021

“Znaj Ryzyko” – kampania społeczna (kontynuacja)

Kampania jest skierowana do wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy.
Istotną formą dotarcia do warszawiaków spożywających alkohol jest aplikacja mobilna „Znaj Ryzyko”, która w nienachalny sposób zachęca do refleksji nad ilością i częstotliwością spożywanego alkoholu oraz monitorowania stanu upojenia i ilości spożytego alkoholu. Co więcej, umożliwia dostęp do treści poradnikowych, bazy placówek pomocowych na terenie m.st. Warszawy oraz szybkiej konsultacji psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień i prawnika w ramach poradni online.

Aplikacja do pobrania w sklepach Google Play i Apple Store!

Kampania „Znaj Ryzyko” jest realizowana dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Zapraszamy również na stronę internetową kampanii oraz profil kampanii na Facebooku.

www.stopuzaleznieniom.pl

STOPuzależnieniom.pl to Warszawski Serwis Informacyjny dotyczący profilaktyki uzależnień. Serwis jest skierowany do wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności osób zagrożonych uzależnieniem (pijących ryzykownie i szkodliwie), osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich (często współuzależnionych / DDA).

Oprócz artykułów tematycznych, w serwisie zamieszczamy także aktualne inicjatywy warszawskich podmiotów – informacje o nieodpłatnych projektach przeznaczonych dla osób borykających się z problemem uzależnienia i ich bliskich.

Uruchomiliśmy również nieodpłatną poradnię online, w której wsparcia udzielają psycholodzy, specjaliści psychoterapii uzależnień i prawnicy.

Na stronie dostępna jest także – stale aktualizowana – baza adresowa placówek świadczących pomoc w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Projekt powstaje we współpracy z m.st. Warszawa i jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Zapraszamy na fanpage serwisu na Facebooku!


www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Fundacja prowadzi stronę internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl obejmującą tematykę uzależnień niechemicznych oraz obsługuję poradnię internetowej w zakresie tej problematyki. Portal jest adresowany m.in. do profesjonalistów -terapeutów, nauczycieli, psychologów, pedagogów, do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz do osób dorosłych zainteresowanych tematyką uzależnień behawioralnych

logoBeznazwy-1

 

 

 

2020

“Alkohol – Znaj Ryzyko” – kampania społeczna

Kampania „Alkohol – Znaj Ryzyko” ma na celu obalenie mitów społecznych utrudniających identyfikację z chorobą alkoholową, zaprezentowanie uzależnienia od alkoholu jako choroby demokratycznej, na którą może cierpieć każdy – bez względu na płeć, pozycję społeczną czy zajmowane stanowisko, przybliżenie konsekwencji choroby oraz profesjonalnych form pomocy, grup wsparcia i nieodpłatnej oferty pomocowej warszawskich organizacji pozarządowych.

W ramach kampanii „Alkohol – Znaj Ryzyko” Fundacja Studio Psychologii Zdrowia wyprodukowała 12 filmów, z udziałem uznanych psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów. Akcję wsparł także Lech Dyblik, polski aktor, który ponad 26 lat temu rozpoczął własną terapię odwykową.


www.stopuzaleznieniom.pl

STOPuzależnieniom.pl to Warszawski Serwis Informacyjny dotyczący profilaktyki uzależnień. Serwis jest skierowany do wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności osób zagrożonych uzależnieniem (pijących ryzykownie i szkodliwie), osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich (często współuzależnionych / DDA).

Oprócz artykułów tematycznych, w serwisie zamieszczamy także aktualne inicjatywy warszawskich podmiotów – informacje o nieodpłatnych projektach przeznaczonych dla osób borykających się z problemem uzależnienia i ich bliskich.

Uruchomiliśmy również nieodpłatną poradnię online, w której wsparcia udzielają psycholodzy, specjaliści psychoterapii uzależnień i prawnicy.

Na stronie dostępna jest także – stale aktualizowana – baza adresowa placówek świadczących pomoc w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Projekt powstaje we współpracy z m.st. Warszawa i jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Zapraszamy na fanpage serwisu na Facebooku!


www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Fundacja prowadzi stronę internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl obejmującą tematykę uzależnień niechemicznych oraz obsługuję poradnię internetowej w zakresie tej problematyki. Portal jest adresowany m.in. do profesjonalistów -terapeutów, nauczycieli, psychologów, pedagogów, do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz do osób dorosłych zainteresowanych tematyką uzależnień behawioralnych

logoBeznazwy-1


2019

“Alkohol – Znaj Ryzyko” – kampania społeczna

Kampania „Alkohol – Znaj Ryzyko” ma na celu obalenie mitów społecznych utrudniających identyfikację z chorobą alkoholową, zaprezentowanie uzależnienia od alkoholu jako choroby demokratycznej, na którą może cierpieć każdy – bez względu na płeć, pozycję społeczną czy zajmowane stanowisko, przybliżenie konsekwencji choroby oraz profesjonalnych form pomocy, grup wsparcia i nieodpłatnej oferty pomocowej warszawskich organizacji pozarządowych.

W ramach kampanii „Alkohol – Znaj Ryzyko” Fundacja Studio Psychologii Zdrowia wyprodukowała 12 filmów, z udziałem uznanych psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów. Akcję wsparł także Lech Dyblik, polski aktor, który ponad 26 lat temu rozpoczął własną terapię odwykową.


www.stopuzaleznieniom.pl

STOPuzależnieniom.pl to Warszawski Serwis Informacyjny dotyczący profilaktyki uzależnień. Serwis jest skierowany do wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności osób zagrożonych uzależnieniem (pijących ryzykownie i szkodliwie), osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich (często współuzależnionych / DDA).

Oprócz artykułów tematycznych, w serwisie zamieszczamy także aktualne inicjatywy warszawskich podmiotów – informacje o nieodpłatnych projektach przeznaczonych dla osób borykających się z problemem uzależnienia i ich bliskich.

Uruchomiliśmy również nieodpłatną poradnię online, w której wsparcia udzielają psycholodzy, specjaliści psychoterapii uzależnień i prawnicy.

Na stronie dostępna jest także – stale aktualizowana – baza adresowa placówek świadczących pomoc w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Projekt powstaje we współpracy z m.st. Warszawa i jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Zapraszamy na fanpage serwisu na Facebooku!


www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Fundacja prowadzi stronę internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl obejmującą tematykę uzależnień niechemicznych oraz obsługuję poradnię internetowej w zakresie tej problematyki. Portal jest adresowany m.in. do profesjonalistów -terapeutów, nauczycieli, psychologów, pedagogów, do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz do osób dorosłych zainteresowanych tematyką uzależnień behawioralnych

logoBeznazwy-1


Tornado zagrożeń – świadomy rodzic i świadomy nastolatek (edycja 5)

Wichura komunikacji na Mokotowie (edycja 3)

„Wichura komunikacji na Mokotowie” to kompleksowy projekt skierowany do rodziców, opiekunów oraz ich dzieci. Projekt był realizowany w roku 2017 w dzielnicy Mokotów i cieszył się dużym powodzeniem.

Celem zadania jest wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencje społeczne i życiowe rodzin, budowanie prawidłowych więzi między rodzicami i opiekunami prawnymi a dziećmi. Celem proponowanego zadania jest także ochrona rodzin przed wykluczeniem społecznym na skutek pojawienia się uzależnienia u członka rodziny (ze względu na ciągle obecny wśród społeczeństwa stygmatyzujący charakter tych zaburzeń, wstyd przed ujawnieniem i potrzebą skorzystania ze wsparcia specjalistycznego).

Projekt jest współfinansowany przez Dzielnice Mokotów M.St. Warszawy.

Autor projektu i koordynator: Katarzyna Góźdź, tel: 533 300 401, e-mail: gozdzkatarzynaa@gmail.com


Miłość, radość satysfakcja, czyli życiowa mapa

Akademia Pozytywnego Życia

Z nami blogerami-seniorami. Seniogerzy w akcji!

Studio Psychologii Zdrowia w wolskich szkołach (edycja 2)

“Studio Psychologii w wolskich szkołach” to program, którego celem jest wspomaganie procesu wychowawczego prowadzonego przez rodzinę i szkołę poprzez wzmocnienie czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi. Adresatami projektu są dzieci i młodzież z trzech wolskich szkół. Programy przygotowane dla szkół są z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym profilaktyki przemocy i

uzależnień oraz kształtowania umiejętności społecznych.

Celem zadania jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, szkodom wynikającym z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie świadomości związanej z podejmowanymi zachowaniami ryzykownymi przez dzieci i młodzież a także wzmocnienie ich umiejetności społecznych.

Celem zadania jest także przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, komunikacji z dzieckiem, przekazywania pozytywnych wzorów zachowań, przekazywania wzorów zachowań asertywnych wobec alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu problematyki uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, ukierunkowanych a ograniczenie zachowań ryzykownych podejmowanych w związku z ww. uzależnieniami. Celem proponowanego zadania jest także ochrona rodzin przed wykluczeniem społecznym na skutek pojawienia się uzależnienia u członka rodziny (ze względu na ciągle obecny wśród

społeczeństwa stygmatyzujący charakter tych zaburzeń, wstyd przed ujawnieniem i potrzebą skorzystania ze wsparcia specjalistycznego).

Projekt składa się z warsztatów profilaktycznych zgodnych ze szkolnymi programami profilaktyki dla uczniów trzech szkół znajdujących się na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Z naszych doświadczeń wynika, że na terenie szkół występuje duże zróżnicowanie potrzeb jeśli chodzi o działania profilaktyczne. Dlatego proponujemy Szkołom programy dopasowane do potrzeb uczniów poprzez konsultacje z pedagogami szkolnymi.

Projekt jest współfinansowany przez Dzielnice Wola M.St. Warszawy
Autor projektu i koordynator: Katarzyna Góźdź, tel: 533 300 401, e-mail: gozdzkatarzynaa@gmail.com


„Cyfrowi imigranci cyfrowym tubylcom”

Zadanie ma na celu rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii.

W ramach projektu planowane są:

 1. warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dotyczące kształtowania bezpiecznego kontaktu dziecka z multimediami
 2. warsztaty dla rodziców nastolatków dotyczące zapobiegania nadużywaniu multimediów
 3. grupa psychoedukacyjna – wsparcia dla rodziców dzieci mających problem z nadużywaniem nowych technologii
 4. szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu: edukacji multimedialnej w szkołach, metod terapii, pracy z rodzicem.
 5. utworzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców dzieci wykazujących zaburzenia zachowania, zaburzenia psychiczne w związku z nadużywaniem nowych technologii.

Projekt jest współfinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

2018

www.stopuzaleznieniom.pl

STOPuzależnieniom.pl to Warszawski Serwis Informacyjny dotyczący profilaktyki uzależnień. Serwis jest skierowany do wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności osób zagrożonych uzależnieniem (pijących ryzykownie i szkodliwie), osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich (często współuzależnionych / DDA).

Oprócz artykułów tematycznych, w serwisie zamieszczamy także aktualne inicjatywy warszawskich podmiotów – informacje o nieodpłatnych projektach przeznaczonych dla osób borykających się z problemem uzależnienia i ich bliskich.

Uruchomiliśmy również nieodpłatną poradnię online, w której wsparcia udzielają psycholodzy, specjaliści psychoterapii uzależnień i prawnicy.

Na stronie dostępna jest także – stale aktualizowana – baza adresowa placówek świadczących pomoc w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Projekt powstaje we współpracy z m.st. Warszawa i jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Zapraszamy na fanpage serwisu na Facebooku!


www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Fundacja prowadzi stronę internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl obejmującą tematykę uzależnień niechemicznych oraz obsługuję poradnię internetowej w zakresie tej problematyki. Portal jest adresowany m.in. do profesjonalistów -terapeutów, nauczycieli, psychologów, pedagogów, do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz do osób dorosłych zainteresowanych tematyką uzależnień behawioralnych

logoBeznazwy-1


„Tornado zagrożeń-świadomy rodzic i świadomy nastolatek”

„Tornado zagrożeń– świadomy rodzic i świadomy nastolatek” to kompleksowy projekt skierowany do rodziców, opiekunów, nastolatków i specjalistów, zakłada dotarcie do różnych odbiorców i działania na różnych płaszczyznach. Projekt w mniejszej wersji realizowany był w 2015, 2016 i 2017 roku i spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców Dzielnicy Ursynów.

Celem zadania jest przeciwdziałanie podejmowaniu ryzykownych zachowań oraz niwelowanie szkód wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zwiększenie świadomości związanej z podejmowaniem zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, zmniejszenie skali spożywania alkoholu, przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, komunikacji z dzieckiem, przekazywania pozytywnych wzorców zachowań, przekazywania wzorców zachowań asertywnych wobec używania alkoholu innych substancji psychoaktywnych, zmniejszenie dostępności alkoholu osobom poniżej 18 roku życia i nietrzeźwym na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Celem proponowanego zadania jest także ochrona rodzin przed wykluczeniem społecznym na skutek pojawienia się uzależnienia u członka rodziny (ze względu na ciągle obecny wśród społeczeństwa stygmatyzujący charakter tych zaburzeń, wstyd przed ujawnieniem i potrzebą skorzystania ze wsparcia specjalistycznego).

Projekt składa się z części: Świadomy rodzic, świadomy nastolatek i tornado zagrożeń w szkole.

Projekt jest finansowany przez Dzielnice Ursynów M.St. Warszawy

Autor projektu i koordynator: Katarzyna Góźdź, tel: 533 300 401, e-mail: gozdzkatarzynaa@gmail.com

Tornado


„Wichura komunikacji na Mokotowie”

„Wichura komunikacji na Mokotowie” to kompleksowy projekt skierowany do rodziców, opiekunów oraz ich dzieci. Projekt był realizowany w roku 2017 w dzielnicy Mokotów i cieszył się dużym powodzeniem.

Celem zadania jest wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencje społeczne i życiowe rodzin, budowanie prawidłowych więzi między rodzicami i opiekunami prawnymi a dziećmi. Celem proponowanego zadania jest także ochrona rodzin przed wykluczeniem społecznym na skutek pojawienia się uzależnienia u członka rodziny (ze względu na ciągle obecny wśród społeczeństwa stygmatyzujący charakter tych zaburzeń, wstyd przed ujawnieniem i potrzebą skorzystania ze wsparcia specjalistycznego).

Projekt jest współfinansowany przez Dzielnice Mokotów M.St. Warszawy.

Autor projektu i koordynator: Katarzyna Góźdź, tel: 533 300 401, e-mail: gozdzkatarzynaa@gmail.com


„Studio Psychologii w wolskich szkołach”

“Studio Psychologii w wolskich szkołach” to program, którego celem jest wspomaganie procesu wychowawczego prowadzonego przez rodzinę i szkołę poprzez wzmocnienie czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi. Adresatami projektu są dzieci i młodzież z trzech wolskich szkół. Programy przygotowane dla szkół są z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym profilaktyki przemocy i

uzależnień oraz kształtowania umiejętności społecznych.

Celem zadania jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, szkodom wynikającym z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie świadomości związanej z podejmowanymi zachowaniami ryzykownymi przez dzieci i młodzież a także wzmocnienie ich umiejetności społecznych.

Celem zadania jest także przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, komunikacji z dzieckiem, przekazywania pozytywnych wzorów zachowań, przekazywania wzorów zachowań asertywnych wobec alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu problematyki uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, ukierunkowanych a ograniczenie zachowań ryzykownych podejmowanych w związku z ww. uzależnieniami. Celem proponowanego zadania jest także ochrona rodzin przed wykluczeniem społecznym na skutek pojawienia się uzależnienia u członka rodziny (ze względu na ciągle obecny wśród

społeczeństwa stygmatyzujący charakter tych zaburzeń, wstyd przed ujawnieniem i potrzebą skorzystania ze wsparcia specjalistycznego).

Projekt składa się z warsztatów profilaktycznych zgodnych ze szkolnymi programami profilaktyki dla uczniów trzech szkół znajdujących się na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Z naszych doświadczeń wynika, że na terenie szkół występuje duże zróżnicowanie potrzeb jeśli chodzi o działania profilaktyczne. Dlatego proponujemy Szkołom programy dopasowane do potrzeb uczniów poprzez konsultacje z pedagogami szkolnymi.

Projekt jest współfinansowany przez Dzielnice Wola M.St. Warszawy
Autor projektu i koordynator: Katarzyna Góźdź, tel: 533 300 401, e-mail: gozdzkatarzynaa@gmail.com


„Mogę-Wybieram”

Celem zadania jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży w szczególności szkodom wynikającym z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie świadomości związanej z podejmowanymi zachowaniami ryzykownymi przez dzieci i młodzież.

Celem zadania jest także przekazanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu problematyki uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Celem proponowanego zadania jest także ochrona rodzin przed wykluczeniem społecznym na skutek pojawienia się uzależnienia u członka rodziny (ze względu na ciągle obecny wśród społeczeństwa stygmatyzujący charakter tych zaburzeń, wstyd przed ujawnieniem i potrzebą skorzystania ze wsparcia specjalistycznego).

Zadanie publiczne składa się z warsztatów profilaktycznych skierowanych do dwóch Ursynowskich szkół. Zostaną zrealizowane warsztaty pt: “Miłe i puchate – o szacunku i komunikacji w grupie” i ” Wybieram – profilaktyka uzależnień”.

Dodatkowo w ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane dwa spotkania “Świadomy nastolatek” dla nastolatków: ” Jestem asertywny” i ” Metody radzenia sobie ze stresem”.

Ostatnim elementem zadania publicznego będą wykłady skierowane do rodziców/wychowawców uczniów ww. szkół. Wykłady będą dotyczyły profilaktyki uzależnień u dzieci i młodzieży, rozmowy z dzieckiem, które eksperymentuje z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi, a także zasad podstawowej profilaktyki.

Projekt jest finansowany przez Dzielnice Ursynów M.St. Warszawy

Autor projektu i koordynator: Katarzyna Góźdź, tel: 533 300 401, e-mail: gozdzkatarzynaa@gmail.com

Tornado


„Cyfrowi imigranci cyfrowym tubylcom”

Zadanie ma na celu rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii.

W ramach projektu planowane są:

 1. warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dotyczące kształtowania bezpiecznego kontaktu dziecka z multimediami
 2. warsztaty dla rodziców nastolatków dotyczące zapobiegania nadużywaniu multimediów
 3. grupa psychoedukacyjna – wsparcia dla rodziców dzieci mających problem z nadużywaniem nowych technologii
 4. szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu: edukacji multimedialnej w szkołach, metod terapii, pracy z rodzicem.
 5. utworzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców dzieci wykazujących zaburzenia zachowania, zaburzenia psychiczne w związku z nadużywaniem nowych technologii.

Projekt jest współfinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej


„Kompetentny rodzic – szczęśliwe dziecko”

Projekt opracowany przez Fundację Studio Psychologii Zdrowia dotyczy realizacji działań profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Składa się z części edukacyjno-profilaktycznej, specjalistycznej a dodatkowo uzupełniony jest konsultacjami indywidualnymi/rodzinnymi.

Zajęcia z części edukacyjno-profilaktycznej mają na celu wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych w rodzinie i w parze rodzicielskiej, wzmocnienie kompetencji wychowawczych, asertywnej komunikacji, wzmocnienie umiejętności spędzania czasu z dzieckiem, umiejętności planowania diety dziecka i planowania budżetu domowego. W trakcie zajęć 4-godzinnych dzieci zostaną objęte opieką animatorów.

Zajęcia z części specjalistycznej skierowane zostaną do zainteresowanych osób z grupy odbiorców. Będą to dwugodzinne specjalistyczne wykłady prowadzone przez pediatrę, położną i fizjoterapeutę.

Dodatkowo adresaci projektu będą mogli wziąć udział w konsultacjach indywidualnych/rodzinnych.

Podczas całego projektu wzmacniane będą zdrowe nawyki w zakresie pielęgnacji dziecka oraz zdrowego odżywiania. Projekt zostanie uzupełniony o materiały edukacyjne, stworzone przez prowadzących konkretne zajęcia. Przekazanie materiałów edukacyjnych pozwoli wzmocnić działanie projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Dzielnice Ursynów M.St. Warszawy

Tornado


CANDIS

Program kompleksowej terapii dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od przetworów konopi oraz ich rodzin i bliskich.

Terapia Candis jest terapią krótkoterminową. Bazuje ona zarówno na założeniach teorii zachowań, jak i za założeniach teorii biologicznych dotyczących powstawania i utrzymywania się zaburzeń związanych z używaniem konopi. Program zawiera trzy istotne składowe: budowanie motywacji, terapię poznawczo-behawioralną i trening rozwiązywania problemów. Szczególną jego cechą jest ustrukturowana instrukcja leczenia zaburzeń związanych z używaniem konopi. Metoda leczenia jest przystosowana do warunków ambulatoryjnych.

Beznazwy-1logo


2017

„Tornado zagrożeń-świadomy rodzic i świadomy nastolatek”

„Tornado zagrożeń– świadomy rodzic i świadomy nastolatek” to kompleksowy projekt skierowany do rodziców, opiekunów, nastolatków i specjalistów, zakłada dotarcie do różnych odbiorców i działania na różnych płaszczyznach.

Projekt w mniejszej wersji realizowany był w 2015 i 2016 roku i spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców Dzielnicy Ursynów.

Celem zadania jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, szkodom wynikającym z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie świadomości związanej z podejmowanymi zachowaniami ryzykownymi przez dzieci i młodzież.

Celem zadania jest także przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, komunikacji z dzieckiem, przekazywania pozytywnych wzorów zachowań, przekazywania wzorów zachowań asertywnych wobec alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.. Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu problematyki uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, ukierunkowanych a ograniczenie zachowań ryzykownych podejmowanych w związku z ww. uzależnieniami. Celem proponowanego zadania jest także ochrona rodzin przed wykluczeniem społecznym na skutek pojawienia się uzależnienia u członka rodziny (ze względu na ciągle obecny wśród

społeczeństwa stygmatyzujący charakter tych zaburzeń, wstyd przed ujawnieniem i potrzebą skorzystania ze wsparcia specjalistycznego).

Projekt skierowany jest do rodziców, specjalistów, dzieci i młodzieży.

Projekt jest finansowany przez Dzielnice Ursynów M.St. Warszawy

Autor projektu i koordynator: Katarzyna Góźdź, tel: 533 300 401, e-mail: gozdzkatarzynaa@gmail.com

Tornado


„Wichura komunikacji na Mokotowie”

„Wichura komunikacji na Mokotowie” to kompleksowy projekt skierowany do rodziców, opiekunów oraz ich dzieci. Celem zadania jest wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencje społeczne i życiowe rodzin, budowanie prawidłowych więzi między rodzicami i opiekunami prawnymi a dziećmi. Celem proponowanego zadania jest także ochrona rodzin przed wykluczeniem społecznym na skutek pojawienia się uzależnienia u członka rodziny (ze względu na ciągle obecny wśród społeczeństwa stygmatyzujący charakter tych zaburzeń, wstyd przed ujawnieniem i potrzebą skorzystania ze wsparcia specjalistycznego).

Zadanie skierowane jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkolnym, zarówno borykających się z objawami uzależnień i zachowań ryzykownych u swoich dzieci, jak i tych, których dzieci nie przejawiają jeszcze symptomy mogące pozwolić na diagnozę uzależnienia, jednak pojawiają się niepokojące zachowania. Adresatami są rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym z Dzielnicy Mokotów.

Rodzice i opiekunowie poprzez podnoszenie swojej wiedzy i kompetencji rodzicielskich chcą zapobiec rozwinięciu się u swoich dzieci uzależnień lub dowiedzieć się, jak budować bezpieczną relacje z dzieckiem, a także jak wychwytywać sygnały świadczące o tym, że dziecko ma problem.

Uczestnicy spotkań warsztatowo-wykładowych i wykładów mogli dowiedzieć się, co leży u podstaw efektywnej komunikacji z dzieckiem. Poruszony zostanie również temat współodczuwania, rozumienia emocji pojawiających się u dziecka/nastolatka i komunikacji. Zajęcia porusza także tematyką zaburzeń, interwencji, wspierania. Uczestnicy zdobędą także merytoryczną wiedzę z zakresu uzależnień, zachowań ryzykownych, komunikacji.

Projekt jest współfinansowany przez Dzielnice Mokotów M. St. Warszawy

Autor projektu i koordynator: Katarzyna Góźdź, tel: 533 300 401, e-mail: gozdzkatarzynaa@gmail.com


Alternatywnie Aktywnie

Projekt ALTERNATYWNIE AKTYWNIE obejmował działania profilaktyczno-edukacyjne dotyczące nadużywania komputera skierowane do młodzieży z klas pierwszych szkół licealnych oraz ich rodziców.

Celem projektu było promowanie alternatywnych do przebywania w sieci sposobów spędzania wolnego czasu oraz zachęcenie młodych ludzi do zmiany zachowań w kierunku racjonalnego i bezpiecznego korzystania z internetu. Z uwagi na kompleksowość oddziaływań profilaktycznych projekt skierowany jest również do rodziców by zwrócić ich uwagę na problem nadużywania urządzeń mulimedialnych.

logoBeznazwy-1


Przedszkolak w SIECI czyli jak pomóc dziecku się nie zaplątać.

Projekt Przedszkolak w SIECI czyli jak pomóc dziecku się nie zaplątać obejmował działania profilaktyczno-edukacyjne dotyczące nadużywania komputera skierowane do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym. Celem projektu było zwrócenie uwagi na problem nadużywania urządzeń multimedialnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Ważnym komponentem projektu jest położenie nacisku na czynniki chroniące takie jak wsparcie emocjonalne rodziny oraz monitorowanie czasu wolnego spędzanego przez dzieci przy komputerze oraz rozwój kompetencji wychowawczych.

logoBeznazwy-1


www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Fundacja prowadzi stronę internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl obejmującą tematykę uzależnień niechemicznych oraz obsługuję poradnię internetowej w zakresie tej problematyki. Portal jest adresowany m.in. do profesjonalistów -terapeutów, nauczycieli, psychologów, pedagogów, do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz do osób dorosłych zainteresowanych tematyką uzależnień behawioralnych

logoBeznazwy-1


2016

www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Fundacja prowadzi stronę internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl obejmującą tematykę uzależnień niechemicznych oraz obsługuję poradnię internetowej w zakresie tej problematyki. Portal jest adresowany m.in. do profesjonalistów -terapeutów, nauczycieli, psychologów, pedagogów, do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz do osób dorosłych zainteresowanych tematyką uzależnień behawioralnych

logoBeznazwy-1


Przedszkolak w SIECI czyli jak pomóc dziecku się nie zaplątać.

Projekt Przedszkolak w SIECI czyli jak pomóc dziecku się nie zaplątać obejmował działania profilaktyczno-edukacyjne dotyczące nadużywania komputera skierowane do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym. Celem projektu było zwrócenie uwagi na problem nadużywania urządzeń multimedialnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Ważnym komponentem projektu jest położenie nacisku na czynniki chroniące takie jak wsparcie emocjonalne rodziny oraz monitorowanie czasu wolnego spędzanego przez dzieci przy komputerze oraz rozwój kompetencji wychowawczych.

logoBeznazwy-1


Alternatywnie Aktywnie

Projekt ALTERNATYWNIE AKTYWNIE obejmował działania profilaktyczno-edukacyjne dotyczące nadużywania komputera skierowane do młodzieży z klas pierwszych szkół licealnych oraz ich rodziców.

Celem projektu było promowanie alternatywnych do przebywania w sieci sposobów spędzania wolnego czasu oraz zachęcenie młodych ludzi do zmiany zachowań w kierunku racjonalnego i bezpiecznego korzystania z internetu. Z uwagi na kompleksowość oddziaływań profilaktycznych projekt skierowany jest również do rodziców by zwrócić ich uwagę na problem nadużywania urządzeń mulimedialnych.

logoBeznazwy-1


 

„Tornado zagrożeń-świadomy rodzic i świadomy nastolatek”

Projekt jest kontynuacją projektu „Tornado zagrożeń – świadomy rodzic” realizowanego w 2015 roku. Został poszerzony o działania dla uczniów, nastolatków i nauczycieli.

Celem realizowanego przez nas projektu „Tornado zagrożeń-świadomy rodzic i świadomy nastolatek” finansowanego przez M. St. Warszawa – Dzielnicę Ursynów, jest edukacja poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu tematyki związanej z uzależnieniami (z naciskiem na uzależnienia behawioralne) i zachowaniami ryzykownymi, czyli takimi, które niosą negatywne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego nastolatka oraz jego otoczenia społecznego, a także prowadzą do stygmatyzacji społecznej i wykluczenia społecznego rodzin.

Projekt kierujemy do rodziców/opiekunów, nauczycieli, uczniów a także młodzieży.

Część projektu skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obejmuje warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne nt. radzenia sobie ze stresem, zaburzeń odżywiania się, przemocy i komunikacji. Zainteresowaną młodzież zapraszamy do udziału w rozwijającym cyklu zajęć „Świadomy nastolatek”.

Program skierowany jest

 • do rodziców/opiekunów, którzy poprzez podnoszenie swojej wiedzy i kompetencji rodzicielskich chcą zapobiec rozwinięciu się u swoich dzieci uzależnień lub dowiedzieć się, jak budować bezpieczną relacje z dzieckiem będącym w szkole podstawowej oraz w gimnazjum, a także jak wychwytywać sygnały świadczące o tym, że dziecko ma problem.
 • Do młodzieży, która poprzez udział w warsztatach chce rozwijać swoje kompetencje społeczne,
 • a także do nauczycieli chcących wdrożyć profilaktykę zaburzeń odżywiania się na terenie szkoły.

W ramach projektu zapraszamy rodziców/ opiekunów, nauczycieli a także młodzież do udziału w wykładach, warsztatach i konsultacjach indywidualnych.


2015

www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Fundacja prowadzi stronę internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl obejmującą tematykę uzależnień niechemicznych oraz obsługuję poradnię internetowej w zakresie tej problematyki. Portal jest adresowany m.in. do profesjonalistów -terapeutów, nauczycieli, psychologów, pedagogów, do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz do osób dorosłych zainteresowanych tematyką uzależnień behawioralnych

logoBeznazwy-1


„Rodzina na Plus”

Seminaria skierowane do osób żyjących z HIV.Projekt realizowany w partnerstwie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy


“Bezpiecznik”

Wsparcie terapeutyczne dla osób świadczących usługi seksualne. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy. Europejski Obszar Gospodarczy.
W ramach Projektu Bezpiecznik udzielamy nieodpłatnych konsultacji psychologicznych dla osób świadczących usługi seksualne.

eogorg

 


“Alternatywnie Aktywnie”

Profilaktyka uzależnienia od Internetu wśród młodzieży gimnazjalnej. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Teatrem Praktycznym www.teatrpraktyczny.pl, Studio Skit, www.facebook.com/StudioSkit i Studio K 24, www.facebook.com/studiok24

 

logoBeznazwy-1


“Hivokryzja”

hivokryzjaeog

Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób zakażonych wirusem HIV. Europejski Obszar Gospodarczy.
www.hivokryzja.pl
www.hivicrisy.com

Patroni:

logo-nowickalogo-kcdalogo-rdctecza-studioz-czarne-na-lewo

Partnerzy:

logo-immlogo_janssenlogo-ateneum


„Tornado zagrożeń-świadomy rodzic”

Celem realizowanego przez nas projektu „Tornado zagrożeń-świadomy rodzic”, współfinansowanego przez M. St. Warszawa – Dzielnicę Ursynów, jest edukacja rodziców i opiekunów poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu tematyki związanej z uzależnieniami (z naciskiem na uzależnienia behawioralne) i zachowaniami ryzykownymi, czyli takimi, które niosą negatywne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego nastolatka oraz jego otoczenia społecznego, a także prowadzą do stygmatyzacji społecznej i wykluczenia społecznego rodzin.

Program skierowany jest do rodziców, którzy poprzez podnoszenie swojej wiedzy i kompetencji rodzicielskich chcą zapobiec rozwinięciu się u swoich dzieci uzależnień lub dowiedzieć się, jak budować bezpieczną relacje z dzieckiem będącym w szkole podstawowej oraz w gimnazjum, a także jak wychwytywać sygnały świadczące o tym, że dziecko ma problem. W ramach projektu zapraszamy rodziców i opiekunów do udziału w wykładach, warsztatach i konsultacjach indywidualnych. Mamy nadzieję, że projekt będzie początkiem wielu innych działań profilaktycznych na terenie dzielnicy.

Tornado

2014

„Rodzina na Plus”

logo_fsb_600x600logoLogo_PFDiM

Celem realizowanego przez nas projektu Rodzina na Plus jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z dziećmi zakażonymi wirusem HIV. Pomysł powstał w oparciu o diagnozę potrzeb dzieci z HIV i ich rodzin wypracowaną na podstawie naszych doświadczeń w pracy z rodzinami będącymi pod opieką Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM. Planujemy przeprowadzić warsztaty edukacyjne, udzielać wsparcia psychologicznego, utworzyć grupy samopomocowe a także nawiązać współpracę z mentorem. Bardzo istotnym dla nas działaniem jest stworzenie portalu internetowego z poradnią on-line, który będzie platformą komunikacyjną umożliwiającą otrzymanie specjalistycznego wsparcia bez względu na miejsce zamieszkania. Zależy nam na zwiększeniu dostępności pomocy osobom z HIV i ich rodzinom na terenie całego kraju. Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do znacznego podniesienia jakości życia osób z HIV.


“Razem Aktywniej!”

 

W ramach projektu Fundacja Studio Psychologii Zdrowia planuje przeprowadzić cykl otwartych wykładów dla społeczności lokalnych, w których zamieszkują rodziny z problemem HIV na temat marginalizacji społecznej w tym problematyki życia z choroba przewlekła w celu obalenia stereotypów, ukazania konsekwencji stygmatyzacji oraz zminimalizowania obaw przez kontaktem z osobami zakażonymi a także uwrażliwienie na problem. Istotnym komponentem wykładów będzie ukazanie korzyści obywatelskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz propagowanie idei wolontariatu.

Ponadto planowana jest realizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych połączone z nauka jazdy konno.

Innowacyjność  działań Fundacji Studio Psychologii Zdrowia polega na włączeniu w proces integracji społecznej wszystkich członków rodziny, podmiotu leczniczego mające dane dziecko w opiece medycznej i społeczność lokalną z której dana rodzina pochodzi.

Sprawozdanie z wyjazdu wakacyjnego – obóz letni w Stajni “Chrapka” – sierpień 2014 >>

fio_logo

2013

„Wiedza = Skuteczność II”

Kontynuacja projektu „Wiedza = Skuteczność”. Fundacja po raz drugi dostała dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

MCPS2520LOGO


„Pozytywnie”

Projekt ma na celu objęcie 20 pacjentów Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM, żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS, działaniami umożliwiającymi reintegrację społeczną w taki sposób, aby choroba nie powodowała obniżenia jakości ich życia. Ideą projektu jest odbudowywanie oraz umocnienie u osób objętych zadaniem umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w środowisku, a także osiągnięcie wyższego stopnia satysfakcji z życia dzięki zaspokajaniu potrzeb zarówno niższego jak i wyższego rzędu.

Pierwszym etapem projektu jest przygotowanie przez psychologów i pracownika socjalnego planu pomocy wybranym pacjentom i ich rodzinom w oparciu o specyficzne potrzeby danego odbiorcy.

Drugim etapem realizacji zadania będzie nawiązanie współpracy z poradnią dietetyczną, gabinetem rehabilitacyjnym, placówkami edukacyjnymi oraz obiektami rekreacyjno-sportowymi, gdzie 20 małych Pacjentów korzystało z różnych form aktywności przez 6 miesięcy.

2012

„Wiedza = Skuteczność”

Projekt adresowany do osób realizujących zadania profilaktyczne, m. in. nauczycieli, kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych, policjantów z wydziałów prewencji, funkcjonariuszy straży miejskiej, lekarzy pierwszego kontaktu, pielęgniarek i kuratorów. Celem projektu było zdobycie przez adresatów specjalistycznej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, co przełożyło się na zwiększenie skuteczności realizowanych przez odbiorców programów profilaktycznych. Projekt obejmował serię szkoleń oraz opracowanie zestawu materiałów edukacyjnych.

MCPS2520LOGO


„Program podnoszenia kwalifikacji zawodowych”

Program przeznaczony dla osób bezdomnych i/lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, przebywających w ośrodkach terapii uzależnień.  Projekt ukierunkowany był na podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników z zakresu umiejętności koniecznych do skutecznego i efektywnego poszukiwania pracy, w tym obsługi komputera.

Projekt obejmował m. in.: konsultacje z opiekunem programu dot. kompetencji zawodowych, diagnozę psychologiczną pod kątem wykonywania określonych typów pracy, szkolenia i stypendia dla uczestników na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2011

„Młody Wolontariusz”

Celem projektu była promocja idei wolontariatu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez udział w szkoleniach i realizację projektów na rzecz adresatów działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Ponadto celem było zwiększenie wiedzy przedstawicieli NGO’sów na temat możliwości korzystania z usług wolontariackich.

W szkoleniach dla młodzieży uczestniczyło 228 gimnazjalistów z Warszawy i Pruszkowa. Ponadto przeprowadzono 5 szkoleń „Wolontariat w 100%” dla pięciu organizacji pozarządowych (20 uczestników). W działania wolontariackie zaangażowało się 23 uczniów, którzy realizowali projekty na rzecz organizacji pozarządowych. Każdy uczeń realizował jeden projekt pod opieką wyznaczonego opiekuna i uczestniczył w dodatkowym szkoleniu „Jak zostać dobrym wolontariuszem?”.

 

fio_logo