ALTERNATYWNIE AKTYWNIE!

To wydarzenie się już odbyło

Serdecznie zapraszamy Państwa szkołę do udziału w programie profilaktycznym ALTERNATYWNIE AKTYWNIE! Program skierowany jest do uczniów z klas podstawowych oraz Ich rodziców. Głównym celem programu jest  promowanie alternatywnych do przebywania w Sieci sposobów spędzania wolnego czasu oraz zachęcenie młodych ludzi do zmiany zachowań w kierunku racjonalnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Projekt będzie realizowany od lutego do grudnia 2018r.

Tematyka zajęć będzie obejmowała:

  • problematykę nadużywania Internetu
  • komunikację,
  • asertywność
  • rozwiązywania problemów dorastania, określania celów,
  • budowanie pozytywnego obrazu siebie
  • organizację czasu wolnego.

Zajęcia będą prowadzone w szkole w ramach zajęć lekcyjnych. Wybrana klasa będzie uczestniczyła w 6 spotkaniach trwających 2 godziny dydaktyczne. Nasi trenerzy dołożą starań aby grafik zajęć dostosować do Państwa oczekiwań.

Projektem będą objęci również rodzice, dla których został opracowany 3 godzinny warsztat dotyczący tematyki nadużywania Internetu. Spotkania będę odbywały się z lokalu Fundacji.

Ponadto w ramach programu uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych  zajęciach z tworzenia muzyki hip-hop, nagrywania teledysków oraz w warsztatach fotograficznych.

Projekt zakończy się wydarzeniem artystycznym podczas którego młodzież zaprezentuje napisane przez siebie utwory muzyczne wraz z teledyskiem oraz wykonane przez siebie zdjęcia.

Trenerzy realizujący zajęcia to wysoko wykwalifikowani psycholodzy, pedagodzy, oraz specjaliści terapii uzależnień

Zainteresowane szkoły proszę o kontakt:

Katarzyna Banach 512 382 803, katarzyna.m.banach@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *