Cyfrowi imigranci cyfrowym tubylcom

Cyfrowi imigranci cyfrowym tubylcom

To wydarzenie się już odbyło

Serdecznie zapraszamy Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne do udziału w bezpłatnym projekcie profilaktycznym „Cyfrowi imigranci cyfrowym tubylcom”.

Program skierowany jest do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz rodziców.

Oferujemy:

  • szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu: edukacji multimedialnej w szkołach, metod terapii, pracy z dzieckiem/nastolatkiem i rodzicem (czas trwania: 7h);
  • warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dotyczące kształtowania bezpiecznego kontaktu dziecka z multimediami (czas trwania: 4h);
  • warsztaty dla rodziców nastolatków dotyczące zapobiegania nadużywaniu multimediów (czas trwania: 4h).

Głównym celem projektu jest rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii.

Warsztaty dla rodziców oraz szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych będą obywać się w gminach wiejskich na terenie województwa Mazowieckiego. W jednej poradni może zostać zorganizowane więcej niż jedno szkolenie.

Liczba szkoleń i warsztatów jest ograniczona. Warsztaty i szkolenia są bezpłatne.

Trenerzy realizujący zajęcia to wysoko wykwalifikowani psycholodzy, pedagodzy oraz specjaliści terapii uzależnień. Nasi trenerzy dołożą starań, aby grafik zajęć dostosować do Państwa oczekiwań

Projekt będzie realizowany od września 2018 roku do grudnia 2020 roku.

Dodatkowe informacje:

Kontakt do koordynatora projektu: Katarzyna Góźdź, Tel. 533 300 401, e-mail: cyfrowi.mcps@gmail.com

Zadanie „Cyfrowi imigranci cyfrowym tubylcom” dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *