Wichura komunikacji na Mokotowie

Wichura komunikacji na Mokotowie

To wydarzenie się już odbyło

„Wichura komunikacji na Mokotowie” to kompleksowy projekt skierowany do rodziców, opiekunów oraz ich dzieci. Projekt jest realizowany od 2016 roku.

Celem zadania jest wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencje społeczne i życiowe rodzin, budowanie prawidłowych więzi między rodzicami i opiekunami prawnymi a dziećmi. Celem proponowanego zadania jest także ochrona rodzin przed wykluczeniem społecznym na skutek pojawienia się uzależnienia u członka rodziny (ze względu na ciągle obecny wśród społeczeństwa stygmatyzujący charakter tych zaburzeń, wstyd przed ujawnieniem i potrzebą skorzystania ze wsparcia specjalistycznego).

Projekt jest skierowany do rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkolnym, zarówno borykających się z objawami uzależnień i zachowań ryzykownych u swoich dzieci, jak i tych, których dzieci nie przejawiają jeszcze symptomów mogących pozwolić na diagnozę uzależnienia, jednak pojawiają się niepokojące zachowania.

Adresatami są rodziny  zagrożone wykluczeniem społecznym z Dzielnicy Mokotów.

Autor projektu i koordynator: Katarzyna Góźdź, tel: 533 300 401, e-mail: gozdzkatarzynaa@gmail.com

Projekt jest współfinansowany przez Dzielnice Mokotów M.St. Warszawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *