Fotorelacja ze szkolenia Uzależnienia Behawioralne – Państwowej Straży Pożarnej

Psychologowie i kapelani Państwowej Straży Pożarnej (łącznie 35 osób) spotkali się na trzydniowym szkoleniu poświęconym tematyce uzależnień behawioralnych, a w szczególności uzależnieniom od gier hazardowych.

Warsztaty wpisują się w działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób, określone w ustawie o zdrowiu publicznym.

Uzależnienie behawioralne, nazywane także uzależnieniem od czynności czy nałogowym zachowaniem, rozumiane jest jako przymus wykonywania pewnej czynności, który wpływa destrukcyjnie na człowieka i jego otoczenie. Może to być m.in. uzależnienie od korzystania z komputera, pracy, seksu, robienia zakupów czy gier hazardowych.

Szacuje się, że w krajach europejskich ok. 1,5-2% populacji uprawia hazard. Jak pokazują badania CBOS z 2012 r. w Polsce w sposób mogący prowadzić do uzależnienia gra 3,7% dorosłych Polaków, w tym 0,2% ma z nim poważny problem. Do grupy najbardziej zagrożonych tym uzależnieniem należą osoby młode (do 34 roku życia), mieszkańcy małych miejscowości, o niskim statusie majątkowym. Podatniejsi na uzależnienia są także mężczyźni.

Zajęcia poprowadzili specjaliści z Fundacji Studio Psychologii Zdrowia – psychoterapeuci Małgorzata Kruk i Ewa Miturska. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in., czym jest uzależnienie od gier, jak rozpoznać jego symptomy i jakie rodzi konsekwencje dla uzależnionego i jego bliskich. Poznali sposoby pomocy takim osobom, przećwiczyli prowadzenie krótkiej rozmowy interwencyjnej. Zaznajomili się także z narzędziami profilaktycznymi i uzyskali informacje o miejscach pomocy dla osób uzależnionych behawioralnie. Dużym atutem warsztatów były urozmaicone techniki szkolenia: prezentacje, filmy, ćwiczenia, praca w grupach, odgrywanie ról. Zwłaszcza ostatnia, prezentująca sposób prowadzenia rozmowy terapeuty z osobą uzależnioną, spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Ostatniego dnia spotkania odbyły się odprawy psychologów i kapelanów, prowadzone odpowiednio przez st. bryg. Cezarego Dobrodzieja, koordynatora ds. pomocy psychologicznej w PSP i ks. st. bryg. dr. Jana Krynickiego, kapelana krajowego strażaków. W tym dniu miało miejsce także spotkanie z przedstawicielami Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku – Mają Kszczotek, kierownikiem Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Michałem Kuroniem, koordynatorem zespołu terapeutów ww. oddziału. Jego celem była prezentacja oferty terapeutycznej szpitala.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Biuro Kadr i Organizacji Komendy Głównej PSP we współpracy z Komendą Wojewódzką PSP w Toruniu. Odbyło się w dniach 19-21 września w Łubiance – filii Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu. Uczestników szkolenia powitał zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. kpt. Jacek Kaczmarek oraz naczelnik ośrodka szkolenia st. bryg. Adam Dominikowski.

W warsztatach  uczestniczył o. ihum. ppor. rez. Sergiusz (Matwiejczuk), Prawosławny Kapelan Krajowy Straży Pożarnej (dop. POWP).

Zdjęcia: mł. bryg. Anna Łańduch – „Przegląd Pożarniczy”