H JAK HIV

W Polsce żyją dzieci z HIV. A ich prawdziwym problemem jest nie tyle sama choroba, co stygmatyzacja społeczna i dyskryminacja, która towarzyszy zakażeniu.

Kampania „H jak HIV” – reaguje na ten fakt. Ambasadorami są w niej dzieci zwracające uwagę na problem swoich rówieśników. Jest to pierwsza w Polsce kampania poświęcona sytuacji dzieci żyjących z HIV w Polsce.

Kampania ruszyła w marcu 2015 r. Emitowana była w telewizji polskiej w polskim radio oraz w stacji TVN, w nieodpłatnym czasie przeznaczonym dla kampanii społecznych.

[vsw id=”8ob0hJltdfs” source=”youtube” width=”600px” height=”380px” autoplay=”yes”]