Jeśli palisz marihuanę …

Jeśli palisz marihuanę i w związku z tym masz problemy, chciałbyś ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z używania zapraszamy Cię do udziału w indywidualnym, krótkoterminowym programie terapeutycznym.

W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16. roku życia.

W ofercie:

  • Program obejmujący diagnozę i 10 sesji terapeutycznych (1 raz w tyg. – 90 min. )
  • Możliwość kontynuacji leczenia po zakończonym programie
  • Pomoc prawna i socjalna
  • Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób używających konopi (2 godz. – 1 raz w tyg.)

(od 1.04 każdy piątek 17.00-19.00)

Lokalizacja: Ul. Teodora Duracza 16\60 Warszawa

Terapia jest bezpłatna.

Informacje i zapisy: 512 382 803
Katarzyna Banach – specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia
Małgorzata Kruk – specjalista terapii uzależnień

Więcej na temat programu CANDIS:

www.candisprogram.pl
www.narkomania.gov.pl
www.studio-psychologii.pl

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.