Projekt “Razem Aktywniej!”

“Razem Aktywniej!”

fio_logo

Zespół fundacji od wielu lat zbiera doświadczenia w pracy z osobami zakażonymi. Znaczna część naszych Klientów żyje w obawie przed ujawnieniem choroby. Dostrzegamy wyraźne braki w wiedzy społeczeństwa na temat HIV/AIDS, co wiąże się ze stygmatyzacją i odrzuceniem osób seropozytywnych.

W odpowiedzi na to problematyczne zjawisko w ramach projektu Razem Aktywniej! planujemy realizację otwartych wykładów dotyczących problematyki HIV/AIDS oraz zjawiska stygmatyzacji i wykluczenia, w tym jego psychospołecznych skutków. Spotkania będą odbywać się w mniejszych miejscowościach w Polsce, gdzie żyje duży odsetek osób zakażonych. Tymi działaniami pragniemy podnieść jakość wiedzy, co pozwoli na zminimalizowanie niechęci wobec osób przewlekle chorych.