Program Stop Narkotykom w szkole na Ursynowie

Serdecznie zapraszamy Państwa szkołę do udziału w Programie Stop Narkotykom w szkole na Ursynowie, który dotyczy ograniczenia używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych wśród uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia organizuje warsztaty ukierunkowane na przekazanie wiedzy dotyczącej szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz na rozwój pasji i zainteresowań. Program będzie uwzględniał występ znanego rapera, który poprowadzi z młodymi ludźmi dyskusję na temat narkotyków obalającą mity oraz powszechne nieprawdziwe przekonania na temat dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.

Uwzględniając, że odbiorcami projektu będą młodzi ludzie, metody wykorzystywane będą realizowane z zastosowaniem metod aktywizujących uczestników.

Program zajęć

Nowe substancje psychoaktywne 20 min

  • podniesienie świadomości na temat przyczyn i skutków uzależnień
  • uświadomienie psychicznych i środowiskowych czynników wpływających na rozwój uzależnienia
  • edukacja na temat zagrożeń związanych z substancjami

Budowanie pozytywnego obrazu siebie 50 min

  • rozwinięcie umiejętności budowania adekwatnej oceny siebie i swoich możliwości
  • zwiększenie wiedzy na temat swoich mocnych stron

Organizacja czasu wolnego 30 min

  • rozwijanie kultury aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego,
  • rozwijanie kreatywności i współpracy w grupie.

Koncert hip hopowy połączony z dyskusją 60 min
Nadawcą przekazu będzie osoba, która ma doświadczenie problemowego używania substancji, co wpłynie na autentyczność przekazu oraz zachęcenie młodych ludzi do odkrywania swoich pasji i talentów.

Zajęcia w grudniu zostaną podsumowane koncertem hip hopowym w jednym z ursynowskich gimnazjów.

Trenerzy realizujący zajęcia to wysoko wykwalifikowani psycholodzy, pedagodzy, oraz specjaliści terapii uzależnień.

Nasi trenerzy dołożą starań aby grafik zajęć dostosować do Państwa oczekiwań