PROJEKT ALTERNATYWNIE AKTYWNIE

PROJEKT ALTERNATYWNIE AKTYWNIE
Stwierdzenie, że młodzież zdecydowanie za dużo czasu spędza surfując w Internecie, bynajmniej nie jest odkrywcze. Ale uświadomienie sobie, że niektóre nastolatki spędzają w ten sposób nawet osiem czy dziewięć godzin dziennie, daje do myślenia, nawet jeśli problem dotyczy tylko niedużej części z nich. Takie dane, poparte badaniami, podaje CBOS w najnowszym raporcie „Młodzież 2013”. Fundacja Studio Psychologii Zdrowia zaprasza szkoły udziału w programie profilaktycznym ALTERNATYWNIE AKTYWNIE!
Projekt obejmuje działania profilaktyczno-edukacyjne dotyczące nadużywania komputera skierowane do młodzieży z klas pierwszych szkół licealnych oraz ich rodziców. Celem projektu jest promowanie alternatywnych do przebywania w sieci sposobów spędzania wolnego czasu oraz zachęcenie młodych ludzi do zmiany zachowań w kierunku racjonalnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.
Zdjęcie przedstawia pracę naszych uczniów na zajęciach w Projekcie Alternatywnie Aktywnie.

Tematyka zajęć będzie obejmowała:

  • problematykę nadużywania Internetu
  • komunikację,
  • asertywność
  • rozwiązywania problemów dorastania, określania celów,
  • budowanie pozytywnego obrazu siebie
  • organizację czasu wolnego.

Realizatorzy Projektu:
Studio Psychologii Zdrowia
https://studio-psychologii.pl/pl/
Fundacja Teatr Praktyczny
http://teatrpraktyczny.pl/
STUDIO SKIT
http://www.studioskit.com/

Projekt finansowany przez:
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
w ramach
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

logo http://www.narkomania.gov.pl/portal

praca