Seminarium Emocjonalność 2016

Studio Psychologii Zdrowia  w roku 2016 serdecznie zaprasza na cykl weekendowych Seminariów dla osób żyjących z HIV ich bliskich.

  • Seminarium I Emocjonalność –  9 kwietnia 2016
  • Seminarium II Duchowość -14 maja 2016
  • Seminarium III Relacje – 8 października 2016
  • Seminarium IV Związki – 12 listopada 2016

Zdolność rozumienia innych ludzi pełni bardzo ważną rolę w życiu człowieka . Ludzie o szeroko rozwiniętej inteligencji emocjonalnej lepiej radzą sobie w sytuacjach społecznych, w kontaktach
z otoczeniem, w nauce, odnoszą więcej życiowych sukcesów.

Seminarium Emocjonalność to spotkanie z uczuciami. Nauczymy się jaki wpływ może mieć samoświadomość emocji na  nasze zachowanie, jak  rozpoznawać uczucia i trafnie odczytywać sygnały by emocjonalne przeszkody zamienić w życiowe drogowskazy. W jaki sposób rozwijać empatię i radzić sobie z emocjami innych osób? Zdolność rozumienia innych ludzi pełni bardzo ważną rolę w życiu człowieka . Ludzie o szeroko rozwiniętej inteligencji emocjonalnej lepiej radzą sobie w sytuacjach społecznych, w kontaktach z otoczeniem, w nauce, odnoszą więcej życiowych sukcesów. Zapraszamy 9 kwietnia o godzinie 11.00 na Seminarium I.

Zgłoszenie udziału prosimy przesłać na adres: studiopsychologiizdrowia@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona!

Seminaria współfinansowane są ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, realizowane w ramach projektu „Razem Plus”.

seminaria