Grudzień 2013

Grudzień 2013

W związku z dużym zapotrzebowaniem i licznymi prośbami do Fundacji o pomoc rzeczową i finansową uruchomiliśmy Program „Cel”, w ramach którego będziemy zamieszczać krótkie opisy bieżących potrzeb, próśb, które spływają do Fundacji od konkretnych osób, by sami Państwo mogli zdecydować i wspomóc konkretną osobę. Napisała do nas Asia, w trudnej […]

Czytaj więcej
Programy

Programy

„Wiedza = skuteczność II” zadanie publiczne – Wspieranie i realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców i osób realizujących zadania profilaktyczne (np. nauczyciele, kadra placówek opiekuńczo – wychowawczych, pracownicy socjalni, policjanci z wydziałów prewencji). Fundacja SPZ w ramach zadania opracowała cykl szkoleń […]

Czytaj więcej
Profilaktyka

Profilaktyka

Jak chronić przed zagrożeniami dzieci i młodzież? Fundacja Studio Psychologii Zdrowia prowadzi obecnie szkolenia z zakresu wspierania i realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. Cykl szkoleniowy obejmuje charakterystykę substancji psychoaktywnych, wywiad motywujący do podjęcia zmiany, formy pomocy oraz aspekty prawne. W programie uczestniczą psychologowie z Wydziału […]

Czytaj więcej