Profilaktyka

Jak chronić przed zagrożeniami dzieci i młodzież?

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia prowadzi obecnie szkolenia z zakresu wspierania i realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. Cykl szkoleniowy obejmuje charakterystykę substancji psychoaktywnych, wywiad motywujący do podjęcia zmiany, formy pomocy oraz aspekty prawne. W programie uczestniczą psychologowie z Wydziału Prewencji Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz kadra pedagogiczna z warszawskich gimnazjów.