Projekt psychoedukacyjny dotyczył realizacji działań promujących wychowywanie dzieci bez przemocy. Projekt był realizowany w 2016 roku.

Długofalowym celem programu było ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i tworzenie warunków do bardziej skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warsztaty były prowadzone kompleksowo, a ich adresatami była młodzież z ursynowskiego gimnazjów i rodzice oraz opiekunowie.

Działanie było finansowane przez m. st. Warszawa – Dzielnica Ursynów.