Kampania społeczna “NIEprzemocnik rozwodowy” miała na celu zwrócenie uwagi, że utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem w trakcie rozwodu, jak i po nim,  jest destrukcyjne dla dzieci i stanowi po prostu przemoc kierowana nie tylko wobec byłego współmałżonka, ale i w stosunku do własnych dzieci.

 

Kampania była realizowana w latach 2017-2018.

 

 

Badania wskazują, że do najczęstszych form utrudniania kontaktów należą utrudnienia w kontaktach telefonicznych, czy też poprzez inne komunikatory z wykorzystaniem Internetu oraz utrudnianie kontaktów bezpośrednich, osobistych.

 

 

Rozwód rodziców to sytuacja trudna dla wszystkich członków rodziny. Szczególnie jednak trudna, gdy w rodzinie są dzieci i to niezależnie od ich wieku. Rozwód rodziców zmienia sytuację dziecka, wpływa na kontakty z rodzicami. Niestety rozwodom często towarzyszy silny konflikt między rodzicami, narastający wcześniej i często niewygasający po samym rozwodzie. Taka sytuacja niekorzystnie wpływa na dziecko w sferze emocjonalnej, w sferze jego bezpieczeństwa.  Nader często rodzice używają dzieci jako swego rodzaju kart przetargowych w konflikcie.

W ramach projektu powstały filmy instruktażowe pokazujące sytuacje utrudniające kontakty przez jednego z rodziców drugiemu w sytuacjach okołorozwodowych oraz możliwości uniknięcia takich sytuacji. Powstały również inne materiały do wykorzystania tj. plakaty. Filmy i plakaty zostały rozesłane do instytucji samorządowych i pozarządowych zajmujących się wspieraniem osób, rodzin w trudnych sytuacjach życiowych na terenie całego woj. mazowieckiego.

Projekt współfinansowany przez mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

 

Kampania finansowana ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.