Dorota Bąk
Dorota Bąk
Koordynatorka projektów

Wieloletnia współpracowniczka Fundacji SPZ, pomysłodawczyni i koordynatorka projektów: STOPuzależnieniom.pl i kampanii „Alkohol – Znaj Ryzyko!”.
Od 2015 roku prowadzi portal UzależnieniaBehawioralne.pl.

Specjalistka psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji.
Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UW.

Autorka licznych artykułów, wywiadów i reportaży dotyczących problematyki uzależnień i problemów społecznych.