Dorota Bąk
Dorota Bąk
Koordynatorka projektów

Wieloletnia współpracowniczka Fundacji SPZ, pomysłodawczyni i koordynatorka projektów: STOPuzależnieniom.pl i kampanii społecznej „Alkohol – Znaj Ryzyko!”.

Specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Aktualnie związana z Poradnią Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Dzielnej 7 w Warszawie.

Od 2015 roku prowadzi portal UzależnieniaBehawioralne.pl.

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UW.

Autorka licznych artykułów, wywiadów i reportaży dotyczących problematyki uzależnień i problemów społecznych.