Katarzyna Góźdź
Koordynatorka projektów

Psycholożka, pedagożka, trenerka, terapeutka dzieci i młodzieży. Absolwentka doradztwa i terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki i terapii uzależnień w SGGW w Warszawie oraz studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Ukończyła kurs Edukatorów Seksualnych, Certyfikowane Szkolenie „Praca z dziećmi marginalizowanymi oraz ich rodzinami” oraz Polsko-angielską Szkołę Trenerów (National Open Collage), dodatkowo ukończyła szkolenia dotyczące: rozmowy psychologicznej, umiejętności wsparcia psychologicznego, pomocy osobom wykorzystywanym seksualnie, pracy z młodzieżą opartej na zasobach.

Posiada doświadczenie w pracy konsultantkitelefonu zaufania, trenerki umiejętności psychospołecznych i koterapeutki grup terapeutycznych. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Fundacji Dzieci Niczyje, Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Stowarzyszeniu „ELEUTERIA”, Stowarzyszeniu KARAN, Fundacji Zobacz… JESTEM, gdzie pracowała z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Odbyła także staż terapeutyczny w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Specjalizuje się w warsztatach profilaktycznych i psychoedukacyjnych m.in. z zakresu uzależnień, zaburzeń odżywiania się, przemocy rówieśniczej, zachowań ryzykownych oraz w szkoleniach dotyczących rozwoju umiejętności psychospołecznych: komunikacji, asertywności, radzeniu sobie ze stresem.

Prowadzi konsultacje dla rodziców/opiekunów i terapię dzieci i nastolatków chorujących na zaburzenia odżywiania (anoreksję, bulimię, kompulsywne jedzenie), mających problemy w relacjach rówieśniczych, doznających przemocy itd.

Przykładowe realizowane projekty:

“Wichura komunikacji na Mokotowie” – Dzielnica Mokotów M.St. Warszawy (2017-2021) – Fundacja Studio Psychologii Zdrowia – autorkar projektu, koordynatorka i realizatorka

“Tornado zagrożeń – świadomy rodzic i świadomy nastolatek” – Dzielnica Ursynów M.St. Warszawy (2015-2021) – Fundacja Studio Psychologii Zdrowia – autorka projektu,  koordynatorka i realizatorka

“Kompetentny rodzic – szczęśliwe dziecko” – Dzielnica Ursynów M.St. Warszawy (2018) – Fundacja Studio Psychologii Zdrowia – jedna z autorek projektu (druga autorka: Katarzyna Czekierda-Pieciuk), koordynatorka i realizatorka

“Studio Psychologii w wolskich szkołach” – Dzielnica Wola M.St. Warszawy (2018) – Fundacja Studio Psychologii Zdrowia – autorka projektu,  koordynatorka i realizatorka

“Cyfrowi imigranci cyfrowym tubylcom” – Województwo mazowieckie (2018-2020) – Fundacja Studio Psychologii Zdrowia – koordynatorka i realizatorka

“Zaburzenia odżywiania” – profilaktyka, wsparcie i terapia – Fundacja Studio Psychologii Zdrowia (środki z 1%) – koordynatorka i realizatorka

“Świadome wychowanie – o porozumieniu bez przemocy” – Dzielnica Ursynów M.St. Warszawy (2016) – Fundacja Studio Psychologii Zdrowia – koordynatorka i realizatorka

“Depresja w spódnicy” – Dzielnica Ursynów M.St. Warszawy (2015) FZJ – koordynatorka i realizatorka

“Zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia) – objawy, powikłania, leczenie” – Dzielnica Ursynów M.St. Warszawy (2014) FZJ – koordynatorka i realizatorka

“Anoreksja, bulimia, uzależnienia – jak sobie radzić będąc rodzicem?” – Dzielnica Wola M.St. Warszawy (2014) FZJ – koordynatorka i realizatorka

“Moja mała złośnica, mój niegrzeczny synek” – Dzielnica Wilanów M.St. Warszawy (2014) FZJ – koordynatorka i realizatorka