Katarzyna Góźdź
Katarzyna Góźdź
Koordynatorka projektów

Pedagog, trener, terapeuta dzieci i młodzieży. Absolwentka doradztwa i terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki i terapii uzależnień w SGGW w Warszawie, w trakcie szkolenia z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Ośrodku ReGeneRacja i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Ukończyła kurs Edukatorów Seksualnych, Certyfikowane Szkolenie „Praca z dziećmi marginalizowanymi oraz ich rodzinami” oraz Polsko-angielską Szkołę Trenerów (National Open Collage), dodatkowo ukończyła szkolenia dotyczące: rozmowy psychologicznej, umiejętności wsparcia psychologicznego, pomocy osobom wykorzystywanym seksualnie, pracy z młodzieżą opartej na zasobach oraz pomocy psychologicznej dla osób LGBT.

Posiada doświadczenie w pracy konsultanta telefonu zaufania, trenera umiejętności psychospołecznych i koterapeuty grup terapeutycznych. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Fundacji Dzieci Niczyje, Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Stowarzyszeniu „ELEUTERIA”, Stowarzyszeniu KARAN, Fundacji Zobacz… JESTEM, gdzie pracowała z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Odbyła także staż terapeutyczny w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Specjalizuje się w warsztatach profilaktycznych i psychoedukacyjnych skierowanych  m.in. z zakresu uzależnień, zaburzeń odżywiania się, przemocy rówieśniczej, zachowań ryzykownych oraz w szkoleniach dotyczących rozwoju umiejętności psychospołecznych: komunikacji, asertywności, radzeniu sobie ze stresem.

Prowadzi konsultacje dla rodziców/opiekunów i terapię dzieci i nastolatków chorujących na zaburzenia odżywiania (anoreksję, bulimię, kompulsywne jedzenie), mających problemy w relacjach rówieśniczych, doznających przemocy itd.