Małgorzata Kruk
Prezes Zarządu

Prezes Fundacji, psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień. Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierunek psychologia kliniczna.

Posiada certyfikat specjalizacyjny z psychoterapii uzależnień, certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń z obszaru HIV/AIDS. Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, pracy z młodzieżą i dorosłymi, a także zarządzanie i administrację zdrowiem publicznym przy Akademii Medycznej w Lublinie. Uczestniczyła w stażach krajowych i międzynarodowych, m. in. w Portugalii, Francji, Szwecji i Norwegii oraz w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach. Od wielu lat związana z NGO statutowo zajmującymi się szeroko rozumianą profilaktyką i terapią uzależnień, odznaczona Honorową Czerwoną Kokardką (nagroda Ministra Zdrowia) za działania na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS (2006).

W 2009 r. stworzyła program merytoryczny Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień Victi i do 2012 r. kierowała Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Victi, w skład którego wchodziły: Ośrodek Terapii Uzależnień, Poradnia Zdrowa Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień.

Doktorantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego II Wydział Lekarski.

Obecnie Kierownik Krótkoterminowego Ośrodka Terapii Uzależnień “Cisowa” w Czarnym Lesie.
Na stałe współpracuje z Kliniką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego.

Jest autorką i współautorką następujących publikacji: