Dorota Bąk
Koordynatorka projektów

Wieloletnia współpracowniczka Fundacji SPZ, pomysłodawczyni i koordynatorka projektów STOPuzależnieniom.plZnajRyzyko.pl.

Specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UW.

Autorka licznych artykułów, wywiadów i reportaży dotyczących problematyki uzależnień i problemów społecznych.