CANDIS

Program kompleksowej terapii dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od przetworów konopi oraz ich rodzin i bliskich. 

Terapia Candis jest terapią krótkoterminową. Bazuje ona zarówno na założeniach teorii zachowań, jak i za założeniach teorii biologicznych dotyczących powstawania i utrzymywania się zaburzeń związanych z używaniem konopi. Program zawiera trzy istotne składowe: budowanie motywacji, terapię poznawczo-behawioralną i trening rozwiązywania problemów. Szczególną jego cechą jest ustrukturowana instrukcja leczenia zaburzeń związanych z używaniem konopi. Metoda leczenia jest przystosowana do warunków ambulatoryjnych.

Projekt był realizowany w 2018 r. dzięki współfinansowaniu ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.