STOPuzależnieniom.plSTOPuzależnieniom.pl to Warszawski Serwis Informacyjny dotyczący profilaktyki uzależnień. Serwis jest skierowany do wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności osób zagrożonych uzależnieniem (pijących ryzykownie i szkodliwie), osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich (często współuzależnionych / DDA).

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia prowadzi serwis w latach 2018-2021.

Oprócz artykułów tematycznych, w serwisie zamieszczamy także aktualne inicjatywy warszawskich podmiotów – informacje o nieodpłatnych projektach przeznaczonych dla osób borykających się z problemem uzależnienia i ich bliskich.

Uruchomiliśmy również nieodpłatną poradnię online, w której wsparcia udzielają psycholodzy, specjaliści psychoterapii uzależnień i prawnicy.

Na stronie dostępna jest także – stale aktualizowana – baza adresowa placówek świadczących pomoc w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Projekt powstaje we współpracy z m.st. Warszawa i jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Zapraszamy na fanpage serwisu na Facebooku!