H jak HIV

H jak HIVFundacja Studio Psychologii Zdrowia zorganizowała pierwszą w Polsce kampanię społeczną dotyczącą dyskryminacji dzieci zakażonych wirusem HIV. Kampania była realizowana w latach 2015-2016.

Większość kampanii dotyczących HIV realizowanych w Polsce w ostatnich 10 latach skierowana była jedynie na przeciwdziałanie zakażeniu. Instytut Monitorowania Mediów sygnalizował w 2012 r., że na popularnym portalu społecznościowym, jakim jest Facebook, do 2012 roku nie było żadnych kampanii antydyskryminacyjnych na temat HIV, zwracających uwagę na ten społeczny problem.

Z badań oraz naszych obserwacji  i doświadczeń wynika, że osoby zakażone wirusem HIV są dyskryminowane i marginalizowane. HIV w Polsce kojarzony jest ze stylem życia i niemoralnym prowadzeniem się. Z obserwacji zespołu psychologicznego z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM w Warszawie wynika, że pacjenci żyją w obawie, że ich diagnoza zostanie ujawniona, co znacznie utrudnia im funkcjonowanie bądź całkowicie wyklucza z życia społecznego, sąsiedzkiego, zawodowego czy szkolnego. Pacjenci ukrywają swoją chorobę z lęku przed ostracyzmem społecznym. Ujawnienie choroby wiązałoby się z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania. Jednocześnie, jak wskazywał raport „Seksualność Polaków 2011”, wiedza Polaków o zakażeniu wirusem HIV jest znikoma i jesteśmy mniej tolerancyjni wobec osób żyjących z tym wirusem.

 

W odpowiedzi na powyższe dane stworzyliśmy kampanię “H jak HIV”, a do uczestnictwa zaprosiliśmy dzieci. Grupa ta została wybrana z kilku powodów. Wiedza społeczeństwa dotycząca zakażenia opiera się na stereotypach dotyczących konkretnych grup, dlatego też chcieliśmy zwrócić uwagę, że problem ten może dotknąć każdego, także dzieci. Głównym motywem kampanii była zabawa, co miało pokazać, że wirusem nie można zakazić się poprzez wspólne przebywanie, a wspólna zabawa nie stanowi zagrożenia. Zabawa jest metaforą codziennych kontaktów, w których inne wartości są ważne, a nie status serologiczny. W zabawie wszyscy jesteśmy równi, wszyscy powinniśmy mieć takie same prawa, te same reguły obowiązują każdego. Dyskryminacja, odrzucenie zakażonych dzieci przez ich rówieśników ze względu na nieprawdziwy przekaz dotyczący możliwości zakażenia w codziennych kontaktach bardzo silnie przekłada się na ich społeczne i emocjonalne funkcjonowanie.

 

NAPISALI O KAMPANII: