Projekt “Alternatywnie Aktywnie” to działania profilaktyczno-edukacyjne dotyczące nadużywania komputera skierowane do młodzieży z klas I szkół licealnych oraz ich rodziców.

Celem projektu było promowanie alternatywnych do przebywania w sieci sposobów spędzania wolnego czasu oraz zachęcenie młodych ludzi do zmiany zachowań w kierunku racjonalnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Z uwagi na kompleksowość oddziaływań profilaktycznych projekt skierowany był również do rodziców, by zwrócić ich uwagę na problem nadużywania urządzeń multimedialnych.

Tematyka zajęć obejmowała:

  • problematykę nadużywania Internetu;
  • komunikację;
  • asertywność;
  • rozwiązywania problemów dorastania, określania celów;
  • budowanie pozytywnego obrazu siebie;
  • organizację czasu wolnego.

Fundacja realizowała zadanie w latach 2015-2018 dzięki współfinansowaniu ze środków KBPN.