Projekt “Przedszkolak w SIECI, czyli jak pomóc dziecku się nie zaplątać” obejmuje działania profilaktyczno-edukacyjne dotyczące nadużywania komputera skierowane do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym.

Celem projektu było zwrócenie uwagi na problem nadużywania urządzeń multimedialnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Ważnym komponentem projektu było położenie nacisku na czynniki chroniące takie, jak wsparcie emocjonalne rodziny oraz monitorowanie czasu wolnego spędzanego przez dzieci przy komputerze oraz rozwój kompetencji wychowawczych.

Projekt był realizowany w latach 2016-2017 dzięki współfinansowaniu ze środków KBPN.