Zadanie miało na celu rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii.

Realizacja projektu 2018 – 2020.

W ramach projektu odbyły się:

  1. warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dotyczące kształtowania bezpiecznego kontaktu dziecka z multimediami;
  2. warsztaty dla rodziców nastolatków dotyczące zapobiegania nadużywaniu multimediów;
  3. grupa psychoedukacyjna – wsparcia dla rodziców dzieci mających problem z nadużywaniem nowych technologii;
  4. szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu: edukacji multimedialnej w szkołach, metod terapii, pracy z rodzicem;
  5. utworzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców dzieci wykazujących zaburzenia zachowania, zaburzenia psychiczne w związku z nadużywaniem nowych technologii;

Projekt był współfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.