UzależnieniaBehawioralne.plSerwis internetowy UzależnieniaBehawioralne.pl obejmuje problematykę uzależnień od czynności. Serwis jest adresowany m.in. do osób dorosłych zainteresowanych tą tematyką, osób uzależnionych i ich rodzin, do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz do profesjonalistów – terapeutów, nauczycieli, psychologów, pedagogów.

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia prowadzi serwis od 2015 roku.

Główne cele portalu to: 
1. rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy na temat uzależnień behawioralnych wśród szerokiego grona odbiorców;
2. ułatwianie dostępu do oferty pomocowej dla osób z problemem uzależnień behawioralnych.

W ramach serwisu uruchomiliśmy poradnię online w zakresie tej problematyki oraz stale aktualizujemy bazę ośrodków pomocy.

W serwisie znajdują się także informacje dla profesjonalistów na temat szkoleń i konferencji dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.