„Tornado zagrożeń– świadomy rodzic i świadomy nastolatek” to kompleksowy projekt skierowany do rodziców, opiekunów, nastolatków i specjalistów. Zakłada dotarcie do różnych odbiorców i działania na różnych płaszczyznach. Projekt realizowany od 2015 roku.

Celem zadania jest przeciwdziałanie podejmowaniu ryzykownych zachowań oraz niwelowanie szkód wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zwiększenie świadomości związanej z podejmowaniem zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, zmniejszenie skali spożywania alkoholu, przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, komunikacji z dzieckiem, przekazywania pozytywnych wzorców zachowań, przekazywania wzorców zachowań asertywnych wobec używania alkoholu innych substancji psychoaktywnych, zmniejszenie dostępności alkoholu osobom poniżej 18. roku życia i nietrzeźwym na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Celem jest także ochrona rodzin przed wykluczeniem społecznym na skutek pojawienia się uzależnienia u członka rodziny (ze względu na ciągle obecny wśród społeczeństwa stygmatyzujący charakter tych zaburzeń, wstyd przed ujawnieniem i potrzebą skorzystania ze wsparcia specjalistycznego).

Projekt składa się z części: Świadomy rodzic, świadomy nastolatek i tornado zagrożeń w szkole.

Autor projektu i koordynator: Katarzyna Góźdź, tel: 533 300 401, e-mail: gozdzkatarzynaa@gmail.com.

Projekt jest finansowany przez Dzielnice Ursynów M.St. Warszawy.