„Wichura komunikacji na Mokotowie” to kompleksowy projekt skierowany do rodziców, opiekunów oraz ich dzieci. Projekt jest realizowany od 2016 roku.

Celem zadania jest wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencje społeczne i życiowe rodzin, budowanie prawidłowych więzi między rodzicami i opiekunami prawnymi a dziećmi. Celem proponowanego zadania jest także ochrona rodzin przed wykluczeniem społecznym na skutek pojawienia się uzależnienia u członka rodziny (ze względu na ciągle obecny wśród społeczeństwa stygmatyzujący charakter tych zaburzeń, wstyd przed ujawnieniem i potrzebą skorzystania ze wsparcia specjalistycznego).

Projekt jest skierowany do rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkolnym, zarówno borykających się z objawami uzależnień i zachowań ryzykownych u swoich dzieci, jak i tych, których dzieci nie przejawiają jeszcze symptomów mogących pozwolić na diagnozę uzależnienia, jednak pojawiają się niepokojące zachowania.

Adresatami są rodziny  zagrożone wykluczeniem społecznym z Dzielnicy Mokotów.

Autor projektu i koordynator: Katarzyna Góźdź, tel: 533 300 401, e-mail: gozdzkatarzynaa@gmail.com

Projekt jest współfinansowany przez Dzielnice Mokotów M.St. Warszawy.